Submenu

Fietsen in voetgangersgebied centrum na winkeltijd

De gemeente Hilversum gaat fietsen buiten winkeltijden in het kernwinkelgebied toestaan. Snorfietsers zijn op deze plekken verboden, zodat fietsers en voetgangers hier veilig de ruimte kunnen benutten.

Verkeersveiligheid

Vanaf 3 juli is fietsen binnen het voetgangersgebied buiten winketijden toegestaan in het centrum. Gedurende de winkeltijden is dat wegens de verkeersveiligheid en drukte niet gewenst. Buiten winkeltijden is het fietsen door het voetgangersgebied geen probleem. Het aantal voetgangers is dan beperkt en de breedte van de wegen is voldoende om fietsen en lopen samen te laten gaan. Voor snorfietsen blijft dit gebied verboden.

Welke tijden mag je fietsen? Van 18.00 uur (donderdag na 21.00 uur) tot 09.00 uur (zondag tot 12.00 uur)

Fietsen stimuleren

Het openstellen van het voetgangersgebied voor fietsen buiten winkeltijden zorgt ervoor dat het aantrekkelijk wordt om op de fiets van de westkant van de stad naar het station of Hilversum Oost te komen. Het besluit om buiten winkeltijden het voetgangersgebied open te stellen voor fietsers is een onderdeel van de Agenda Fiets. Hilversum zet hiermee in op een bereikbare stad waar duurzame en veilige mobiliteit de norm is.

Gebied

Het gebied waar straks buiten winkeltijden gefietst mag worden omvat de Groest, de Kerkstraat, de Zeedijk, de Leeuwenstraat, de Schoutenstraat, de Kerkbrink (plein), Wagenmakersplein en de ’s-Gravelandseweg.

Nieuwe verkeersborden en extra aandacht voor handhaving

Om de nieuwe regels duidelijk te maken, komen er nieuwe verkeersborden en zullen extra markeringen geplaatst worden. Let goed op deze borden om te weten waar en wanneer u mag fietsen. Ook zullen handhavers extra toezicht houden om ervoor te zorgen dat de nieuwe regels worden nageleefd. Het doel?  Ervoor zorgen dat iedereen ongestoord kan genieten van het gebied. Of u nu een bezoeker bent of in de buurt woont.

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit om dit mogelijk te maken is op 5 maart 2024 gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl en is daar in zijn geheel in te zien. Inwoners en andere belanghebbenden konden gedurende 6 weken, mondeling of schriftelijk, een zienswijze indienen.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen