Wijken en Buurten

Samen leven in Hilversum: wijkgericht en buurtgericht werken. Hilversum heeft prachtige wijken en buurten waar veel mensen met plezier wonen. Inwoners weten als geen ander wat er speelt en wat hun eigen wijk of buurt nodig heeft.

De gemeente Hilversum moedigt Hilversummers daarom aan om mee te denken en mee te doen. Dit betekent dat we plannen, wensen en acties van inwoners aanmoedigen. Die kunnen we ondersteunen met kennis of geld. Door op deze manier te werken, betrekken we inwoners meer bij hun eigen omgeving. Zo krijgen – en houden – we wijken waar inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt én actie ondernemen als dat nodig is.

Gemeente als partner

Elke wijk of buurt is anders. Overal komen verschillende wensen vandaan waar we op andere manieren mee omgaan. En dat betekent dat we steeds weer bij leren. Denk bijvoorbeeld aan buurtdeals of Right to Challenge, waarbij inwoners zelf oplossingen bedenken omdat zij zien dat het slimmer, goedkoper of anders kan. Vroeger regelde de gemeente alles, maar tegenwoordig maken we steeds vaker gebruik van kennis, vragen en oplossingen uit de samenleving. Hierdoor vinden meer samenwerkingen plaats waarbij de gemeente de rol van partner heeft.

Plan Buurten 3.0

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 december 2020 de (vernieuwde) uitvoeringsnotitie Buurten 3.0 vastgesteld. In dit plan staan drie belangrijke punten met bijbehorende doelen:

  • Signalen uit de buurt staan centraal
  •  Sneller en directer contact tussen de gemeente en inwoners
  • De gemeente geeft ruimte voor acties en wensen

Wijkbudget

Om de activiteiten in het plan Buurten 3.0 uit te voeren, is jaarlijks een bedrag beschikbaar. Om plannen, wensen en acties van bewoners voor hun buurt te ondersteunen, is er het zogenoemde ‘wijkbudget’. Dit jaar gaan we verder met het sluiten van buurtdeals en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Daarnaast onderzoeken we welke belangrijke onderwerpen er in de wijken spelen. Waar nodig, werken we samen aan een oplossing. In wijken waar weinig inwoners betrokken zijn, proberen we mensen aan te moedigen om meer zelf te gaan organiseren.

Buurtcoördinator

Elke wijk heeft een buurtcoördinator, die bewoners, de gemeente, organisaties en andere partijen met elkaar verbindt. De buurtcoördinator is altijd met alle partijen in gesprek en zorgt dat vragen en wensen bij de juiste afdeling binnen de gemeente óf bij een andere partij terechtkomen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de wijkwethouder.

In de flyer staat een overzicht met alle namen en contactgegevens.

Meer informatie

Binnenkort volgt meer informatie over de activiteiten uit het plan Buurten 3.0.
Meer informatie over uw wijk, meer informatie over hoe u meedoet in uw wijk en de belangrijkste contactgegevens vind u op deze pagina www.hilversum.nl/uwwijk.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen