Planning Stationshart 2021-2030

Van 2021 tot 2025 worden er diverse sloop- en grondwerkzaamheden uitgevoerd in het Stationsgebied. In 2026/2027 wordt het nieuwe busstation opgeleverd. De tijdelijke inrichting van de nieuwe centrumring vindt plaats tussen 2024 en 2026. Van 2024 tot 2025 wordt gewerkt aan de Kleine Spoorbomen. Van 2026 tot 2028 wordt er op het Stationsplein nieuwbouw gerealiseerd. Tegelijkertijd start van 2024 tot 2030 de bouw van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Ook start vanaf 2026 de nieuwbouw op de Koninginneweg. Dit is in 2029 afgerond. De werkzaamheden aan de fietstunnel zijn gepland in 2028 en 2029. Ten slotte vindt de definitieve verlegging van de centrumring plaats tussen 2029 en 2030.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen