Veelgestelde vragen

Een Omgevingsvisie is een plan van de gemeente voor de fysieke leefomgeving voor de hele stad. Er staan ambities en doelen in voor de stad van 2040. De visie helpt de gemeente om in de toekomst te beoordelen of nieuwe ontwikkelingen bij de stad en de samenleving passen.

De fysieke leefomgeving is de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Het gaat om alles wat je ziet, hoort of ruikt. Bijvoorbeeld de gebouwen die je ziet, rivieren, bomen en wegen. Maar dus  ook om geuren en geluiden van bijvoorbeeld bedrijven (bijvoorbeeld horeca, boerderijen, industrie).

De Omgevingsvisie zegt iets over hoe wij wonen, werken en leven in Hilversum. Het gaat over de samenhang tussen gebouwen, buitenruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

We beschrijven in de Omgevingsvisie hoe we de stad willen verbeteren en wat we willen behouden. Door uitgebreid met de stad in gesprek te gaan nemen we ook de wensen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk in mee.

In de Omgevingsvisie leggen we onze kaders vast en geven we aan wat we wel en niet willen in onze buitenruimte. Er blijft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen initiatieven. Van bouwplannen tot buurt- of wijkinitiatieven voor bijvoorbeeld een evenement of het realiseren van een ontmoetingsplek buiten.

Als je een plan hebt dat niet kan volgens het bestemmingsplan (in de toekomst het Omgevingsplan). Je wilt bijv. een café beginnen in een pand met een winkelbestemming. Als in het bestemmingsplan staat dat dit niet mag, dan kun je vragen om af te wijken van het bestemmingsplan. Als je plan voor het café past in de ambities die in de Omgevingsvisie staan, is de kans groter dat afgeweken kan worden van het bestemmingsplan.

Jazeker, graag zelfs. Vanaf het najaar 2021 vragen we de hele stad om mee te praten en te denken. Hoe we dit gaan doen wordt nu bedacht. We proberen zoveel mogelijk mensen mee te laten praten en dat doen we zorgvuldig. Zeker doordat we nu, door de coronamaatregelen, nog meer digitaal moeten doen.

Alle inbreng van Hilversummers wordt vertaald naar denkrichtingen voor de gemeenteraad. Door mee te doen aan de participatie geef je advies aan de gemeenteraad: “dit wil ik voor het Hilversum van de toekomst”

In een stad spelen veel verschillende onderwerpen en zijn er soms problemen. Daarvoor willen we uiteraard als gemeente goede plannen en oplossingen maken. Iedere visie, zoals een mobiliteitsvisie of een transitievisie warmte gaat in op een apart onderwerp. Voor iedere visie wordt ook met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gesproken.

De Omgevingsvisie gaat over het geheel, de hele leefomgeving van Hilversum. Deze visie brengt alles samen voor de langere termijn.

Iedere overheidsinstantie maakt een Omgevingsvisie voor zijn gebied. Dat doen ze uiteraard in overleg met de andere overheden in de buurt. Onze buurgemeenten bespreken met ons wat er in hun visie komt te staan. De provincie heeft ook overlegt met Hilversum. Zo krijgen we visies die in samenwerking en afstemming zijn gemaakt.

Begin 2023 moet de gemeenteraad over de Omgevingsvisie kunnen beslissen. 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen