Parkeren in Hilversum: waar wel en waar niet?

1059 keer bekeken

Het autobezit in Hilversum neemt nog steeds toe. En omdat er meer woningen komen, is het steeds moeilijker om de toch al beperkte (parkeer)ruimte zo goed mogelijk te verdelen.

Om buurten bereikbaar en leefbaar houden  kunnen betaald parkeren en parkeernormen worden gebruikt als maatregelen om het parkeren te beïnvloeden. Door een strenger parkeerbeleid neemt autobezit onder bewoners af en komen er minder werknemers met de auto naar Hilversum. Ook stimuleert een strenger parkeerbeleid dat mensen andere vormen van mobiliteit kiezen. Goede parkeervoorzieningen op knooppunten (P+R-locaties) en aanbod alternatief vervoer horen daar ook bij.


Waarmee hangt het óók samen?

  • Doorstroming hoofdwegen: minder auto’s op de weg zorgen voor een betere doorstroming.
  • Autoluwe binnenstad: als mensen voor andere vormen van mobiliteit kiezen, kan dit ook leiden tot minder auto’s in de binnenstad.
  • Meer ruimte voor goede fiets- en wandelpaden: wanneer de auto minder ruimte inneemt, ontstaan er mogelijkheden voor het uitbreiden van fiets- en wandelpaden.
  • Groenere, veiligere en leefbaardere stad: minder auto’s dragen bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de stad én parkeerplaatsen kunnen plaatsmaken voor groen.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen