Veelgestelde vragen

Een uitvoeringsagenda wonen is een wijkgerichte uitwerking van de Woonvisie 2021-2030. In deze agenda staan mogelijke oplossingen, zodat de Hilversumse Meent ook in de toekomst een prettige, leefbare woonomgeving blijft met betaalbare en kwalitatief goede woningen. De uitvoeringsagenda wonen stellen we op samen met alle betrokkenen uit de wijk om deze vervolgens aan de gemeenteraad voor te leggen.

Dit is  niet bekend. We kijken eerst samen met de wijk welke mogelijke oplossingen er zijn voor de woonbehoeften in de Meent en of er kansrijke locaties zijn om woningen toe te voegen. 

Dit is een mogelijkheid die we ook samen met de wijk onderzoeken. Zo kijken we
bijvoorbeeld naar locaties in de Meent waar kleinere woningen voor starters of jonge gezinnen gebouwd kunnen worden, maar woningsplitsing is ook een mogelijkheid om te bespreken.

Volgens het college van Burgemeesters & Wethouders zijn alle tot nu toe onderzochte scenario’s hiervoor beleidsmatig en financieel niet haalbaar  . Het was veel te duur. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het budgetrecht. Als zij dit wél willen, dan kan dat.

In 2022 is er een zogenaamd verdichtingsonderzoek gedaan. Dit is een verkennend onderzoek waarin we hebben onderzocht of het stedenbouwkundig gezien mogelijk is om woningen toe te voegen aan de Hilversumse Meent. Hier is verder niets meer mee gedaan. Het onderzoeken of er kansrijke locaties zijn om te bouwen is onderdeel van dit project. We willen hier samen met de wijk naar kijken en de voor- en nadelen met elkaar afwegen.

We houden u graag op de hoogte via deze website en de social media kanalen van de gemeente Hilversum. Voor de wijkbijeenkomsten ontvangt u daarnaast ook een schriftelijke uitnodiging. In samenwerking met de Stichting Hilversumse Meent (SHM) delen we nieuws ook via het wijkblad Je meent ’t en de website www.hilversumsemeent.nl.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen