Submenu

Verslag klankbordgroep Wonen in de Meent 19 maart 2024

08-04-2024 91 keer bekeken 0 reacties

Op 19 maart 2024 kwam de klankbordgroep voor het project 'Wonen in de Meent' bij elkaar. De leden van de klankbordgroep vormen een afspiegeling van de bewoners van de Meent. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Datum: 19 maart 2023
Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: De Kinderboerderij, Melkmeent 9

1.    Opening en mededelingen
2.    Doorspreken uitkomsten van de wijkbijeenkomsten in januari

Rozemarijn de Heer bespreekt de woonmaatregelen die tijdens de wijkbijeenkomsten in januari het meest zijn genoemd door de wijkbewoners. De klankbordgroep krijgt in vertrouwen een bestand toegestuurd waar deze meest genoemde woonmaatregelen in staan. Let op: dit zijn niet de definitieve plannen, maar enkel de ideeën die door wijkbewoners tijdens de wijkbijeenkomsten in januari het meest zijn benoemd. Tijdens de bespreking van deze woonmaatregelen werd door de klankbordgroep aangegeven dat de optie om te bouwen op de onbenutte groene veldjes in de wijk niet op voldoende draagvlak kon rekenen.

De meest genoemde woonoplossingen zijn ook besproken tijdens een informele meedenksessie met gemeenteraadsleden in de Meentwerf gehouden op 13 februari jl.. Raadsleden hebben daarbij voor de uitwerking van de uitvoeringsagenda de volgende opmerkingen en/of aandachtspunten meegegeven:

 • Bouw vooral voor de doorstroom in het centrum van de wijk;
 • Kijk of het lukt om een type project als een knarrenhof te realiseren, waarbij mensen voor elkaar zorgen (à la Wandelmeent);
 • Onderzoek of een kleinschalig appartementencomplex op het crossbaantje kan: dit is een interessante optie;
 • Werk goed ‘voorrang voor Meentbewoners’ uit. Immers zijn we wel één Hilversum;
 • Denk aan grotere gebaren: de woningbehoefte is zo groot dat het mooi zou zijn om wel enkele projecten van omvang te hebben.

3.    Vervolgstappen

De volgende stappen gaan we de komende tijd nemen om tot een concept uitvoeringsagenda wonen voor De Meent te komen:

 • Woonoplossingen uitwerken: De gemeente gaat samen met corporaties en andere stakeholders de haalbaarheid onderzoeken van de gepresenteerde woonoplossingen. We weten nu dat er draagvlak is voor de woonoplossingen, maar we moeten de financiële- en juridische haalbaarheid onderzoeken en ook maken we zogenaamde volume studies om te weten hoeveel woningen we exact hiermee kunnen toevoegen.
 • Het verhaal van De Meent: De gemeente gaat samen met vertegenwoordigers van de wijk Het verhaal van De Meent opstellen en daarbij de uitgangspunten/ principes die we bij ieder project voor De Meent willen hanteren. Zie het als een afwegingskader. Uitgangspunten kunnen zijn:
 • Behoud huidige karakter: tuinstad/ bloemkoolwijk/ groenstructuur
 • Menselijke maat/ sociaal is het vertrekpunt
 • In het centrumgebied hoogbouw, daaromheen laagbouw (‘piramidestructuur')
 • Experimenteel (o.a. Wandelmeent)
 • Wooncarrière binnen De Meent moet mogelijk zijn
 • Kwaliteitsmaatregelen uitwerken: tijdens de wijkbijeenkomsten zijn ook maatregelen benoemd om de leefkwaliteit te verbeteren. Welke maatregelen er komen zijn ook weer een afgeleide van Het verhaal van De Meent (wat moeten we koesteren en versterken?) en de kansrijke woonoplossingen (hoe ziet dan de bevolkingssamenstelling van de wijk eruit en waar is behoefte aan?).

Rozemarijn de Heer licht toe dat het streven is om voor de zomer een derde wijkbijeenkomst te plannen waar de concept uitvoeringsagenda wordt gepresenteerd aan de wijkbewoners zodat zij hier nog aandachtspunten voor mee kunnen geven. Dit product is gebaseerd op de participatie met de wijk en de haalbaarheidsstudies waar de gemeente op dit moment mee bezig is en de gesprekken die de gemeente momenteel voert met relevante stakeholders.

De uiteindelijke uitvoeringsagenda zal dan de volgende onderdelen bevatten:

 1. Het verhaal van de Meent
 2. Uitgangspunten, waaraan we nieuwe ontwikkelingen voor De Meent toetsen
 3. Kansrijke woonoplossingen
 4. Kwaliteitsmaatregelen

4.    Afsluiting

Er wordt afgesproken dat de klankbordgroep per mail op de hoogte wordt gehouden:

 • Binnenkort volgt de datum van de derde wijkbijeenkomst begin juli.
 • In april wordt er per mail een lijst met uitgangspunten toegestuurd zodat de klankbordgroep op deze manier hun input daarover mee kan geven.
 • In mei volgt een uitnodiging voor de klankbordgroep om mee te denken op de concept uitvoeringsagenda wonen in De Meent.  

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen