Submenu

Verslag wijkbijeenkomst ‘Wonen in de Meent’

14-06-2023 728 keer bekeken 0 reacties

Op dinsdagavond 23 mei vond de wijkbijeenkomst ‘Wonen in de Meent’ in sporthal de Meent plaats. Een avond met als doel: het delen van de resultaten van het woonbehoefteonderzoek dat onlangs in de wijk is gehouden en het toelichten van de vervolgstappen door de gemeente.

Er waren zo’n 150 bezoekers aanwezig bij de bijeenkomst. De avond werd geopend en begeleid door externe gespreksleider Anne-Marit Helmink. Diverse sprekers kwamen aan het woord. Ook stelden bewoners hun vragen en deelden zij hun visie en mening.

Aftrap van de avond

Wethouder Karin Walters kreeg als eerst het woord. Ze gaf een korte uitleg over de woonvisie van Hilversum. “De woonvisie van de gemeente Hilversum beschrijft onze visie op voldoende (beschikbare) woningen, in de tweede plaats betaalbare woningen en in de derde plaats kwalitatief goede woningen. Vanwege het groeiende inwonertal en de druk op de woningmarkt, is ons doel een lichte groei van woningen in Hilversum.”  Er werden zorgen geuit door bewoners, vooral over de kansen voor starters in de Meent. Na de vragenronde tussen bewoners en de wethouder, kreeg Herbert Kwak,  woordvoerder namens de Stichting Hilversumse Meent, het woord. Hij legde kort uit waarom de stichting het initiatief heeft genomen voor een onderzoek naar de woonbehoefte. Het is namelijk belangrijk om te beginnen bij de behoefte van de inwoners.

Onderzoek naar woningbehoefte van Meentenaren

Peter Mulder van onderzoeksbureau Improof Research presenteerde de resultaten van de enquête over de woningbehoefte van Meentenaren. Er werden in totaal 649 enquêtes ingevuld. Tijdens de bijeenkomst vroegen bewoners naar de representativiteit van het onderzoek. Peter legt uit: “Circa 20% van de Meentenaren van 18 jaar en ouder heeft de enquête ingevuld. De antwoorden zijn vervolgens gewogen naar leeftijd, geslacht, eigendom van de woning en type woning. Hiermee is de enquête representatief te noemen.”

Resultaten enquête

Peter vervolgt zijn verhaal: “Van de Meentbewoners geeft 92% aan zeer tevreden te zijn met de huidige woonsituatie. Twee derde vindt het (zeer) belangrijk dat er meer kleinere woningen of appartementen in de Meent komen om de doorstroming te bevorderen. Daarnaast geeft 44% aan nu of in de toekomst te willen verhuizen naar een kleinere woning of appartement in de Meent. Vooral sociale huurwoningen en betaalbare huur- of koopwoningen worden genoemd als behoeften in de toekomst.”

Door bewoners werd opgemerkt dat een meerderheid van 56% niet geïnteresseerd is in verhuizen naar een kleinere woning of appartement. Peter Mulder erkent dit, maar benadrukt dat de 44% die wel interesse heeft, een aanzienlijk deel is dat mogelijkheden biedt om de huidige woningnood aan te pakken.

Verdichtingsonderzoek  

Bewoners stelden vragen over een eerder onderzoek dat is gedaan om te onderzoeken of er woningen kunnen worden toegevoegd aan de Hilversumse Meent. Dit werd het verdichtingsonderzoek genoemd. Hoe zit dat nu precies? De wethouder geeft aan dat het verdichtingsonderzoek slechts een verkennend stedenbouwkundig onderzoek was en dat er verder niets mee is gebeurd. Het onderzoeken of er kansrijke locaties zijn om te bouwen is onderdeel van het huidige project dat we nu gaan starten. We willen hier samen met de wijk naar kijken en de voor- en nadelen met elkaar afwegen.

Parkeeronderzoek

Parkeerplaatsen bleken tijdens de bijeenkomst een gevoelig onderwerp te zijn, waarbij zowel gesproken werd over het creëren van meer parkeerplaatsen als het bouwen van woningen op huidige parkeerplaatsen. De wethouder legde uit dat er onlangs een parkeeronderzoek in de wijk is gedaan om de parkeerdruk te meten. Overigens is dit een onderzoek dat voor heel Hilversum en periodiek wordt gedaan.

Initiatief wijkcentrum  

Tijdens de bijeenkomst kwam het initiatief ter sprake om het wijkcentrum te slopen en hier iets nieuws te bouwen, met appartementen bovenop en een parkeervoorziening ondergronds. De wethouder lichtte toe dat het college van mening is dat alle tot nu toe onderzochte scenario’s hiervoor, beleidsmatig en financieel niet haalbaar zijn. Het is veel te duur. Een gemeenteraadslid dat zelf in de Meent woont en ook aanwezig was bij de bijeenkomst benoemde dat het goed is om met een “blanco blad” te beginnen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het budgetrecht. Als zij dit wél willen, dan kan dat.

Vervolgstappen

Nu het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn gedeeld, zijn bewoners benieuwd naar de vervolgstappen. Daarover vertelt Nadine Onrust, projectleider bij de gemeente Hilversum. Ze benadrukt dat de gemeente graag samen met de wijk op zoek gaat naar mogelijke oplossingen en dat ze blij is met de hoge opkomst en betrokkenheid van de bewoners. Het opstellen van de zogenaamde uitvoeringsagenda wonen bestaat uit drie stappen vertelt Nadine. “We beginnen met een uitgebreide wijkanalyse. Hoe staat het ervoor in de Hilversumse Meent? De resultaten van de enquête vormen daarbij een goed startpunt.” De tweede stap bestaat uit het opstellen van een gezamenlijke visie op de wijk om vervolgens in stap drie tot mogelijke oplossingen te komen.

Klankbordgroep

Naast het organiseren van wijkbijeenkomsten heeft de gemeente ook een klankbordgroep opgericht. Nadine: “De klankbordgroep is al goed gevuld, maar we zijn nog wel op zoek naar huurders en jongeren (tot 25 jaar) die nog thuis wonen die graag willen meedenken.” Ze benadrukt dat de mening van de klankbordgroep niet belangrijker is dan de mening van bewoners die naar wijkbijeenkomsten komen. “De klankbordgroep adviseert de gemeente of we op de goede weg zijn. We willen graag dat dit een representatieve groep is.” Een aantal leden van de klankbordgroep is ook aanwezig bij de bijeenkomst op 23 mei. Eén van hen neemt het woord: “De klankbordgroep maakt zich hard voor goede en transparante communicatie. We moeten naar een oplossing en dat gaan we samen doen.”

Planning 2023 en 2024

Nadine presenteert vervolgens de planning voor de komende maanden. Het doel is om de uitvoeringsagenda wonen begin 2024 klaar te hebben, zodat het kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor die tijd worden nog minimaal twee wijkbijeenkomsten georganiseerd, één na de zomer en één in het najaar. “We hopen eind van het jaar met elkaar tot een concept te komen, zodat we het plan begin 2024 kunnen voorleggen aan de gemeenteraad”, licht Nadine toe.  

Wijkregisseur

Anne Marit attendeert de bewoners halverwege de avond op de aanwezigheid van de wijkregisseur: Ute Hoogeveen. Zij vertelt over haar rol: “Ik begeef me als wijkregisseur dicht bij de Meentenaren. Vaak weet je bij een gemeente niet precies waar je aan kunt kloppen. Dus als u vragen, suggesties of ideeën heeft, kunt u makkelijk bij mij terecht. Ik help bewoners om binnen de gemeente de juiste weg te vinden.”
Zo bereikt u de Wijkregisseur Hilversumse Meent:
E-mail: u.hoogeveen@hilversum.nl
Telefoon: 06 10 95 51 84

Afsluiten, vragen en suggesties

De bewonersavond was een waardevolle gelegenheid om de resultaten van het woningbehoefte-onderzoek en de vervolgstappen te bespreken met bewoners. Richting het einde van de bijeenkomst krijgen bewoners nogmaals de tijd om vragen te stellen aan de sprekers. Alle vragen en antwoorden kunt u teruglezen in de Q&A.

Na afloop van de bijeenkomst nodigt Anne-Marit de bewoners uit voor een hapje en drankje. “Hier kunt u napraten met alle sprekers en organisatoren van deze avond.” Ook krijgen de bewoners nog de gelegenheid om suggesties op post-its achter te laten. Daar werd gretig gebruikt van gemaakt. De antwoorden op de vragen: ‘Wilt u nog iets met ons delen?’ en ‘Wat vond u van de bijeenkomst?’ vindt u ook in de Q&A van de wijkbijeenkomst.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen