Circusterrein

Hilversum is een stad in het groen. Om dat groen te beschermen is het belangrijk dat nieuwe bouwinitiatieven altijd binnenstedelijk plaatsvinden. De ruimte is schaars in Hilversum en daarom moeten we de ruimte die we hebben goed benutten. Het Circusterrein is één van de weinige plekken die we hiervoor nog beschikbaar hebben en waar de gemeente ook eigenaar van is. De inzet van het college is dan ook om hier een gemengd gebied te maken, waar zowel wonen, werken als maatschappelijke voorzieningen een plek kunnen krijgen.


Intentieovereenkomst 400 flexwoningen Circusterrein Hilversum

Op 20 juli 2023 hebben de gemeente Hilversum, het Rijk en de woningcorporaties een intentieovereenkomst getekend om woningbouw op het Circusterrein in Hilversum te versnellen. Het doel van deze samenwerking is het op korte termijn realiseren van zo’n 400 betaalbare flexwoningen. Vanwege de woningnood is hier grote behoefte aan. De flexwoningen blijven maximaal 15 jaar staan en gaan dan naar een andere locatie.

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen