Inloopbijeenkomst Kleine Spoorbomen

13-06-2024

Op maandag 8 juli vindt er een inloopbijeenkomst plaats over de Kleine Spoorbomen. Tijdens deze avond lichten we toe wat de plannen zijn rondom de Kleine Spoorbomen.

We informeren u over de werkzaamheden, de daarbij behorende omleidingen en de planning. Ook is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Deze bijeenkomst op 8 juli is gesplitst in twee verschillende momenten. Van 17:00 tot 18:30 uur is deze te bezoeken door ondernemers. Van 19.30 tot 21.00 uur voor omwonenden en inwoners. De inloopbijeenkomst vindt plaats in theater AllArt, gelegen aan de Korte Noorderweg 22 in Hilversum.

Aanmelden
We willen u vragen zich aan te melden voor deze avond. Dit kan tot uiterlijk 3 juli door ene mail te sturen naar kleinespoorbomen@hilversum.nl onder vermelding van ‘inloopbijeenkomst 8 juli’. Geef ook aan met hoeveel personen u verwacht te komen. Voor vragen kunt u ook terecht bij bovenstaand mailadres.

Meer informatie

Vanaf nu zijn alle ontwikkelingen en werkzaamheden die plaatvinden rondom de Kleine Spoorbomen te volgen via de BouwApp. U kunt de app downloaden op uw smartphone of tablet en zoeken op Stationshart. Zo ontvangt u alle updates over de werkzaamheden, te verwachte hinder en de voorgang van het project. Op bouwenaanhilversum.nl/kleinespoorbomen kunt u ook meer informatie vinden.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen