Definitief ontwerp overkappingen busstation van uniek houtwerk met een natuurlijke lichtinval

16-03-2023

Het Stationsgebied wordt in fases ontworpen en aangelegd. Het eerste deelontwerp, het busstation, is inmiddels vastgesteld en in uitvoering. In het ontwerp busstation is ook geld opgenomen voor het bouwen van een overkapping. Het college heeft het ontwerp van de overkapping inmiddels goedgekeurd.

Afgelopen jaar is het tijdelijk busstation al opgeleverd en in gebruik genomen en stap voor stap krijgt het definitieve busstation meer vorm. Wat is een volgende stap? Het bouwen van een overkapping voor wachtende reizigers; ook wel ombrière. Ontwerpbureau de Zwarte Hond maakte hiervoor een definitief ontwerp.  

Uniek ontwerp op basis van houtwerk

De ombrière is ontworpen als twee bomen op een plein, waardoor een voor Hilversum typerend brinkje ontstaat. Door slimme positionering en gebruik van glas ontstaat een prettige wachtruimte. Het ontwerp bestaat bovendien uit een aantal unieke houten panelen, met bijzondere op maat gemaakte 'hout-hout' verbindingen. De panelen zijn geperforeerd waardoor de natuurlijke lichtinval in het bladerdek van een boom is nagebootst. Het ontwerp heeft ook een innovatief lichtplan dat de ombrière ’s avonds een unieke uitstraling geeft. 

Start bouw overkapping 

Doel is dit jaar nog te starten met de bouw van de ombrière. Dit hangt wel af van twee belangrijke factoren. Allereerst bestaat het ontwerp van de overkapping uit speciale houten panelen die op een speciale manier worden gemaakt. In de wereld zijn er slechts enkele bedrijven die dit kunnen maken. Daarnaast kan de bouw pas beginnen wanneer de entree naar de garage onder het Teleac-gebouw beschikbaar is. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de eigenaar van dat gebouw over hoe om te gaan met deze entree.  

Het ontwerp van de Zwarte Hond

Overlast

 De komende tien jaar maken we van het Stationsgebied een levendige, groene en veilige plek voor reizigers en Hilversummers. Daar wordt hard aan gewerkt. We realiseren ons dat we midden in de stad aan het bouwen zijn. Slopen, bouwen, , storten, schuren en bestraten; inwoners, reizigers, bedrijven en vooral omwonenden hebben hier last van. Is het niet de herrie, dan wel een omleiding of de verplaatsing van een fietsenstalling.

Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het gebied rondom het station is een groot, langlopend en ingewikkeld project. En daarbij proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. We houden het NS- en busstation bereikbaar en zorgen voor veilige routes van en naar het station. En wie over tien jaar het station uitloopt, aan welke kant dan ook, weet meteen: ik sta middenin Hilversum. 

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen