Gemeenteraad stemt in met nieuw bestemmingsplan Stationsgebied

09-12-2022

Op woensdag 7 december 2022 heeft de gemeenteraad van Hilversum het nieuwe bestemmingsplan voor het stationsgebied van Hilversum vastgesteld. Eerder dit jaar werd deze door de Raad van State vernietigd.

Dit nieuwe bestemmingsplan is op een aantal punten aangepast. Onder andere het aantal woningen dat gebouwen kan worden is toegenomen tot 450 door op het stationsplein extra bouwlagen toe te voegen.

De komende tien jaar transformeert het stationsgebied van doorgangsgebied tot levendig, groen en veilig centrumgebied voor iedereen; reiziger en Hilversummer. Een mooie verbinding tussen het centrum, het station en Hilversum Oost. Een krachtig OV-knooppunt met een gloednieuw, groen busstation met elektrische bussen. En een moderne ondergrondse fietsenstalling voor ongeveer 5.000 fietsen. Uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan is de verlegging van centrumring. Het plan biedt ruimte aan maximaal 450 woningen.   


Binnenkort worden de vastgestelde stukken ter inzage gelegd. De terinzagelegging en hoe beroep in te dienen wordt vantevoren bekend gemaakt in onder andere de Gooi- en Eembode en de gemeentelijke website.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen