Raad van State vernietigt bestemmingsplan Stationsgebied

Redactie Bouwen aan Hilversum 03-02-2022 2318 keer bekeken 0 reacties

Gemeente gaat zo snel mogelijk aan de slag met nieuw ontwerp bestemmingsplan

Vandaag is de uitspraak van de Raad van State over het Bestemmingsplan Stationsgebied 2020 bekendgemaakt. Hierin is het bestemmingsplan en het hogere waarde besluit voor het verleggen van de centrumring vernietigd. Deze uitspraak betekent dat de procedures van het (ontwerp)bestemmingsplan en het hogere waarde besluit Wet geluidhinder opnieuw moeten worden doorlopen.

Arno Scheepers, wethouder Stationsgebied: “Natuurlijk zijn we enorm teleurgesteld. We hebben hier hard en zorgvuldig aan gewerkt. We gaan heel goed kijken naar de uitspraak en we zullen een nieuw bestemmingsplan maken dat nog beter is onderbouwd.”

Uitspraak

De belangrijkste twee redenen voor de vernietiging van het bestemmingsplan zijn de volgende: Eén van de functies in het gebied (coffeeshop) is in het nieuwe bestemmingsplan weg bestemd. Naast de onderbouwing die daarvoor is gegeven, stelt de Raad van State dat onvoldoende is gemotiveerd waarom het bestemmingsplan in overeenstemming is met de zogeheten Dienstenrichtlijn. Een deel van de nieuwe verlegde centrumring - onder meer het Langgewenst - zal in de toekomst met meer geluid worden geconfronteerd. Hiertoe zijn (op zichzelf correcte) berekeningen opgesteld ten behoeve van het bestemmingplan. De Raad van State stelt in haar uitspraak dat een bredere afweging had moeten plaatsvinden. Hierbij moet ook het (bestaande) omgevingsgeluid nader betrokken worden.

Gevolgen van de uitspraak

Dat het bestemmingsplan Stationsgebied 2020 door de Raad van State is vernietigd betekent dat eventuele vergunningen in het gebied worden getoetst aan het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013’. De gemeente zal opnieuw de procedures van (ontwerp)bestemmingsplan en hogere waarde Wet geluidhinder moeten doorlopen om de plannen voor het Stationsgebied te kunnen uitvoeren, zoals  vastgesteld in het Stedenbouwkundig plan (2019) en de Uitvoeringsnota (2021). Om te voldoen aan de actuele wet- en regelgeving wordt een deel van de onderbouwende onderzoeken opnieuw uitgevoerd.

Busstation

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het tijdelijk busstation starten volgens planning in februari 2022. Naar verwachting kan ook het definitieve busstation binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan worden aangelegd. Dit wordt nu nader onderzocht. Dat geldt ook voor de effecten op de rest van de planning en werkzaamheden.

De gemeente gaat zo snel als mogelijk aan de slag met het nieuwe ontwerpbestemmingsplan en de daarvoor benodigde onderzoeken.

0  reacties

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen