Arenapark: van kantorenpark tot bruisende wijk

Redactie Bouwen aan Hilversum 15-12-2021 2225 keer bekeken 0 reacties

College vraagt gemeenteraad om advies over geschetste scenario's

Een groen en bruisend gebied, dat is de ambitie voor het gedateerde Arenapark. De gemeente heeft hiervoor drie scenario’s laten uitwerken, waarin werken, sporten, studeren, groen en wonen gecombineerd worden. Ook de verbinding van het Arenapark met de omgeving wordt verbeterd en treinstation Hilversum Sportpark wordt verplaatst. Het college vraagt de raadscommissie nu om advies over de scenario’s, zodat het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt kan worden. Inwoners kunnen via een flitspeiling ook laten weten wat ze van de drie scenario’s vinden. Dit is de volgende stap na het Masterplan, waarop in de zomer van 2020 de gemeenteraad unaniem groen licht heeft gegeven.
 
Wethouder Annette Wolthers: “Het Arenapark wordt een levendige plek waar Hilversummers graag komen en waar bedrijven zich graag vestigen. Uiteraard krijgen parels in het gebied, zoals de tribune van Dudok, een mooie plek in het plan. Het opstellen van het plan doet de gemeente samen met bedrijven, scholen, sportverenigingen en omwonenden.” 

Scenario's

De drie uitgewerkte scenario’s laten verschillende manieren zien waarop mobiliteit, zoals fiets, bus en auto, groene openbare ruimte en gebouwen, waaronder kantoren en woningen, een plek kunnen krijgen in het Arenapark. Elk scenario kent sterke punten én aandachtspunten. Het college vraagt de raadscommissie nu om de elementen uit de scenario’s te beoordelen en tot een advies te komen voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundige plan.
 
De scenario’s variëren van een groene kantoorlocatie met enkele nieuwe woningen (scenario 1) tot een zeer levendige buurt waarin langs vooral langs het spoor hogere gebouwen verrijzen om de mix van functies te optimaliseren (scenario 3). Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor het scenario waarin ruim 1.100 woningen worden gebouwd, door het hele gebied een mix komt van werken, wonen, studeren en sporten (scenario 2). Dit biedt de beste kans om van het Arenapark een levendig, aantrekkelijk en gemengd gebied te maken, ook buiten kantoortijden. Verder is dit scenario het meest haalbaar en het best betaalbaar.
 
Meer informatie over de plannen en scenario’s is te vinden op de website van de gemeente. Hier kunnen inwoners zich ook inschrijven op de nieuwsbrief.

Inwoners kunnen meedenken

De directe omgeving van het Arenapark is al nauw betrokken bij het opstellen van de plannen. Nu kunnen alle Hilversummers laten weten wat zij van het project Arenapark en de scenario’s vinden. Dat kan door het invullen van een vragenlijst op de website.

Transformatie tot een nieuwe wijk

De scenario’s zijn tot stand gekomen door onderzoek en een gebiedsanalyse, het houden van gesprekken met betrokkenen (dialoogtafels) en een creatief ontwerpproces. Het college vraagt de raadscommissie om advies over de scenario’s. Met deze inbreng kan de gemeente een voorkeursvariant opstellen en vervolgens een stedenbouwkundig plan.

0  reacties

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen