Wat vinden inwoners van Hilversum van hun cultuuraanbod?

Redactie Bouwen aan Hilversum 23-02-2021 2133 keer bekeken 0 reacties

Waar zijn inwoners tevreden over en wat kan beter? Zijn de culturele activiteiten betaalbaar? Is er voldoende aanbod? En wat houdt het woord ‘cultuur’ voor hen eigenlijk in? De komende weken kunnen alle inwoners van Hilversum hun mening hierover geven via een digitaal onderzoek.

Cultuuraanbod van hoge kwaliteit

Muziek, dans, cabaret, film, theater, musea en andere activiteiten: allemaal verschillende vormen van cultuur die belangrijk zijn voor Hilversum. Een cultuuraanbod dat van hoge kwaliteit is en veel mensen aanspreekt, draagt namelijk bij aan een prettige leefomgeving. De gemeente Hilversum vindt het belangrijk om dit zoveel mogelijk te stimuleren. Om te bepalen hoe het cultuuraanbod eruit moet zien en waar het geld van de gemeente aan wordt uitgegeven, wordt er cultuurbeleid gemaakt. Dit beleid liep eind 2020 af en het is daarom tijd om dit te vernieuwen. Daarvoor wordt de hulp van alle Hilversummers gevraagd. Daarnaast worden ook alle culturele instellingen en amateurverenigingen betrokken en gaat de gemeente in gesprek met jongeren, om te weten te komen hoe zij over kunst en cultuur in Hilversum denken.

Veel behoefte aan kunst en cultuur

Wethouder Kuipers (cultuur): “Onze stad heeft verschillende podia en locaties voor muziek, dans, cabaret, film, theater, musea en andere culturele activiteiten. Ook zijn er normaal gesproken allerlei (culturele) evenementen. De coronacrisis heeft grote invloed op het cultuuraanbod gehad. Veel plannen konden niet doorgaan of liepen anders. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis ons heel duidelijk gemaakt dat er veel behoefte is aan kunst en cultuur. Denk aan het bijwonen van live concerten, filmvoorstellingen, museumbezoek, het beoefenen van amateurkunst en nog veel meer. Allemaal informatie die wij ook meenemen in de nieuwe plannen.”

Aanbod kunst en cultuur sluit aan bij wensen van Hilversum

Door dit onderzoek is er straks meer duidelijkheid over welke wensen Hilversummers op cultuurgebied hebben. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid. Dit beleid gebruikt de gemeente als hulpmiddel bij het maken van keuzes. Bijvoorbeeld over welke projecten de gemeente gaat uitvoeren en welke subsidies er worden verstrekt aan cultuuraanbieders. Het is namelijk belangrijk dat het aanbod van kunst en cultuur goed aansluit bij de huidige leefstijl en interesses van de Hilversummers. Het is de bedoeling dat het nieuwe cultuurbeleid deze zomer klaar is.

Wilt u meedenken? Dat kan via: www.startvragenlijst.nl/hilversum

0  reacties

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen