Ruimte voor werk is belangrijk

25-03-2021

Hilversum is een fijne stad. Mensen wonen, werken en verblijven hier graag. We willen dat in de toekomst graag zo houden. Voldoende werkgelegenheid en plek voor ondernemers zijn belangrijk om een aantrekkelijke stad te blijven.

De afgelopen maanden heeft daarom een extern bureau, in overleg met ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden, namens de gemeente onderzocht hoe het nu gaat met de economie in Hilversum en welke factoren de komende jaren van invloed zijn op de ontwikkeling van onze economie. Dit is samengevat in een Economisch Perspectief 2040. Deze week heeft het college besloten dat dit perspectief kan dienen als bouwsteen voor de Omgevingsvisie. In april wordt deze met de raad besproken.

Bouwsteen Omgevingsvisie 2040

De aanleiding voor het opstellen van het Economisch Perspectief 2040 is de Omgevingsvisie 2040. Het Perspectief is een van de bouwstenen voor deze visie en geeft aanbevelingen en keuzes mee voor de verdere discussie in de Omgevingsvisie. Daarnaast wordt voorgesteld die aanbevelingen, die al op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, al mee te nemen bij planvorming. Bijvoorbeeld in de nog op te stellen Agenda Economie en Media 2022-2023 en bij lopende en nieuwe projecten en initiatieven.

Ruimtegebrek en bereikbaarheid

Het Economisch Perspectief 2040 heeft een aantal belangrijke inzichten gegeven. Zo is onze werkgelegenheid kwetsbaar. Ruimtegebrek en bereikbaarheid hebben daarop (negatieve) invloed. Hierdoor blijft de groei in banen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, achter. Bedrijven die groeien vinden moeilijk een geschikte nieuwe locatie in Hilversum doordat het aanbod van ruimte beperkt is. Regelmatig verhuizen bedrijven daardoor naar buiten Hilversum.

Helder kader

De woningmarkt staat de laatste jaren onder druk, daardoor wordt steeds vaker gevraagd om werklocaties om te bouwen naar woonlocaties.  Dit heeft een negatief effect op de werkgelegenheid. Dat betekent dat de gemeente bij alle nieuwe plannen goed moet nadenken over de ruimteverdeling van wonen en werken. Een van de aanbevelingen uit het rapport is om hier duidelijke handvatten voor te maken, die het maken van keuzes eenvoudiger maakt.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Wethouder Gerard Kuipers (economie): “ Hilversum wil een aantrekkelijk plek zijn voor ondernemers en werkgevers. De analyse uit het Economisch Perspectief 2040 laat zien dat de weg die we de afgelopen jaren hebben ingezet een goede eerste stap is. Maar dat er op een aantal terreinen zeker nog winst te behalen is. De coronacrisis heeft laten zien hoe kwetsbaar onze economie kan zijn. Het bieden van meer geschikte ruimte voor bedrijven blijft een aandachtspunt, zowel voor de korte als lange termijn. ”

Samen bouwen aan Hilversum

Hilversum is een stad waar mensen graag wonen, werken en samenkomen. Om te zorgen dat dit zo blijft, werkt de gemeente Hilversum aan toekomstvisies op het gebied van mobiliteit, economie, wonen, groen en de energietransitie. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over deze visies, die zich richten op 2040 en doelen en ambities voor de nabije toekomst. Alle verschillende visies die gemaakt worden, komen straks samen in de Omgevingsvisie. Hierin staat beschreven wat voor gemeente Hilversum in 2040 willen zijn.  Op bouwenaanhilversum.nl zijn alle verschillende visies van Hilversum te vinden.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen