Hilversum aardgasvrij: eerst zoveel mogelijk besparen

02-12-2020

De komende jaren hoeft er in Hilversum niemand gedwongen van het gas af. Dat heeft het college vastgesteld in het startdocument Transitievisie Warmte.

Het college wil de komende jaren vooral inzetten op her isoleren van woningen. En daarnaast ruimte geven aan buurtinitiatieven die op vrijwillige basis verdere stappen willen ondernemen om van het gas af te komen. 

Wethouder Bart Heller van Energietransitie: “Er moeten eerst betaalbare en technisch haalbare alternatieven voor aardgas zijn, voordat het college over wil gaan tot het loskoppelen van het aardgas. Concrete aardgasvrij-initiatieven van bewoners en ondernemers vinden wij bespreekbaar als ze aangetoond haalbaar en betaalbaar zijn.”

 
Voor de transitie naar aardgasvrije woningen vraagt het Rijk alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte op te stellen. Hierin staat hoe gemeenten zich tot en met 2030 gaan voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. In 2040 wil de gemeente Hilversum uiteindelijk daadwerkelijk van het gas af.
 
De gemeente Hilversum heeft de afgelopen maanden gesproken met netbeheerders, woningcorporaties, het waterschap, waterleidingen-bedrijf, energiecoöperaties en Green Deal coaches. Op basis daarvan heeft het college uitgangspunten geformuleerd voor de op te stellen Transitievisie warmte en legt deze uitgangspunten nu voor aan de gemeenteraad. Na het raadsbesluit worden de uitgangspunten verder uitgewerkt in een Transitievisie Warmte. Dit gebeurt in samenspraak met stakeholders, partners én natuurlijk bewoners(groepen). Eind 2021 moet de Transitievisie Warmte klaar zijn.
 
Meer informatie
Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 035 - 629 25 98 - 06 - 23 55 53 29

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen