Zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto's

Hilversum zet in op groene, duurzame en veilige mobiliteit en bekijkt daarom de mogelijkheden om zero-emissiezones voor zakelijke bestelauto’s en vrachtwagens in te voeren. Dit noemen we ook wel de zero-emissiezone stadslogistiek (ZES). Het doel? Een schoner, leefbaarder en duurzamer Hilversum voor ons allemaal.

De gemeenteraad neemt in de tweede helft van 2024 een definitief besluit over de invoering van één of meerdere zero-emissie zones in Hilversum. Daarvoor wordt komende maanden eerst een effectenstudie uitgevoerd.

Waarom een zero-emissiezone?

Het instellen van zero-emissiezones is een van de maatregelen uit het landelijk Klimaatakkoord om de uitstoot van CO2 te verminderen. Hilversum is een van de 30 Nederlandse gemeenten die hiermee aan de slag gaat.

Het invoeren van een of meerdere zero-emissiezones past goed bij de doelstellingen van de gemeente Hilversum voor groene, duurzame en veilige mobiliteit in de toekomst. Het beperken van schadelijke uitstoot draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en zorgt voor verbetering van de verblijfskwaliteit in de (winkel)gebieden. 

Effectenstudie

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, is er eerst een effectenstudie. Tijdens deze studie doet we onderzoek naar:

  • Wat het invoeren van 1 of meerdere zero-emissiezones betekent en oplevert
  • Wat het invoeren voor ondernemers met zakelijke bestelauto’s en vrachtwagens betekent
  • Welke ondersteunende maatregelen er nodig zijn om de zone of zones goed te laten werken

De gemeente neemt ondernemers en andere betrokken personen of organisaties mee in het onderzoek. Dit is belangrijk om samen tot de beste oplossingen te komen. ​Een oplossing waarbij een leefbaar Hilversum samengaat met een goed economisch vestigingsklimaat. 

Wat is een zero-emissiezone stadslogistiek (ZES)?

Een zero-emissiezone is een gebied waar zakelijke bestelauto’s en vrachtwagens die rijden op fossiele brandstoffen (benzine, diesel of gas) niet zijn toegestaan. Dit geldt ook voor hybride voertuigen. Voor bestaande bedrijfsauto’s is er tot 2030 een landelijke overgangsregeling.

Planning

De effectenstudie vormt de basis voor het voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hierover in de tweede helft van 2024 een besluit. Bij een positief besluit wordt het plan van aanpak door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en start de voorbereiding voor het verkeersbesluit.

Contact

Heeft u vragen? Op de website www.doehetzero.nl* worden veel vragen beantwoord. Voor overige vragen kunt u ons mailen via mobiliteit@hilversum.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief Mobiliteit2040

*Deze website is een landelijk initiatief. Gemeente Hilversum is hierbij aangesloten.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen