Besluiten 23 februari 2023

03-08-2023
187 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u de besluiten die de regiegroep heeft genomen tijdens de vergadering van 23 februari 2023.

  • De regiegroep stemt in met het plan voor een pilot met het warmtesysteem van De Warmte Maatschappij
  • De regiegroep steunt het aanmoedigen van de bodemlus als alternatief voor aardgas bij particuliere woningeigenaren. Deze techniek stond ook in de PAW-aanvraag
  • De regiegroep besluit dat het voor woningcorporatiebezit op dit moment niet logisch is om de bodemlus als alternatief voor aardgas te gebruiken
  • De regiegroep is akkoord met het volgende voorstel: De Warmte Maatschappij vragen om een grove indicatie van de Bijdrage Aansluitkosten (BAK) en energietarieven (vast en variabel) voor het deel van het projectgebied met gespikkeld bezit (koopwoningen en huurwoningen van G&O)
  • De regiegroep begrijpt dat er een groeiende uitdaging voor participatie en informatievoorziening is binnen het projectgebied
  • De regiegroep is akkoord dat de Werkgroep Arrangementen en Maatregelpakketten (WAM) een kort onderzoek doet waarin de andere opties (terugvalscenario’s) worden beoordeeld

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen