Veel gestelde vragen

  • Op de BouwApp (te downloaden in de AppStore en bij Google Play; is de meest recente informatie te lezen over onder andere de werkzaamheden rondom de Kleine Spoorbomen.  Zoekt u hiervoor op het project Stationshart. De Kleine Spoorbomen maken onderdeel uit van de totale ontwikkelingen rondom het station in Hilversum.
  • Regelmatig versturen we een nieuwsbrief, hierop kunt u zich abonneren via hilversum.nl/nieuwsbrieven. Hier vinkt u de optie Stationshart aan. De Kleine Spoorbomen heeft geen eigen nieuwsbrief.
  • Ook publiceren we informatie in de Raadhuis aan Huis pagina, het katern in de Gooi en Eembode.
  • Via onze sociale media kanalen op Facebook, Twitter en Instagram plaatsen we berichten
  • Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar kleinespoorbomen@hilversum.nl.
  • Ook bij het informatiepunt 1221 kunt u terecht met uw vragen. Klik hier voor de openingstijden.

Na het weekend van 2 december blijft de spoorwegovergang tijdelijk gesloten, ook voor voetgangers en (brom)fietsers, totdat de wegen aan beide zijden van de spoorwegovergang zijn aangepast. We streven er met onze partners naar om de spoorwegovergang zo snel mogelijk weer open te stellen voor (brom)fietsers en voetgangers.

Na de zomer van 2024 starten we met de werkzaamheden aan de Noorderweg. Op de Noorderweg wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd van het Oosterspoorplein naar de Simon Stevinweg. Ook wordt er een 30-kilometerzone ingevoerd.

In juni 2024 zijn er rioolwerkzaamheden op de Noorderweg, bij het gedeelte tussen de Kleine Spoorbomen en Simon Stevinweg, en de Koninginneweg ter hoogte van ‘Tiramisu’. Dit duurt ongeveer een maand. Tijdens de werkzaamheden wordt dit deel van de Noorderweg afgesloten voor doorgaand verkeer en wordt het verkeerd omgeleid. De Koninginneweg blijft tijdens de werkzaamheden open voor bestemmingsverkeer, bussen, fietsers en voetgangers. De Koninginneweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook hiervoor wordt een omleiding ingesteld.

De werkzaamheden aan de Simon Stevinweg en Snelliuslaan zijn eind 2023 al begonnen en we hopen dit deze maand af te ronden (mei 2024). Er is gewerkt aan de invoering van een 30-kilometerzone, het opnieuw inrichten van de rijbaan en het toevoegen van verkeersplateaus. Dit moet leiden tot een veiligere situatie, voor met name fietsers.

De Simon Stevinweg en de Snelliuslaan zijn dan een 30-kilometerweg geworden. Ook is de rijbaan opnieuw ingericht en zijn er verkeersplateaus toegevoegd. Op de Noorderweg wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, van het Oosterspoorplein naar de Simon Stevinweg. Ook komt hier een 30-kilometerzone. De Kleine Spoorbomen zijn straks alleen nog te gebruiken door fietsers en voetgangers. Hier worden nieuwe fiets- en wandelpaden voor aangelegd. Ook de Korte Larenseweg, Noorderweg, de Geuzenweg en de Korte Noorderweg krijgen verkeersplateaus.

In de nieuwe situatie gaat de spoorwegovergang ‘Kleine Spoorbomen’ alleen open voor (brom)fietsers en voetgangers. De Kleine Spoorbomen krijgt gescheiden paden voor voetgangers en (brom)fietsen. In noodsituaties kunnen politie, brandweer en ambulances via deze paden gebruik blijven maken van deze overgang.

De spoorwegovergang ‘Kleine Spoorbomen’ gaat vanaf maandag 2 december 2024 dicht. Tijdens de werkzaamheden vanaf 2 december voor al het verkeer. Na de werkzaamheden alleen voor het gemotoriseerd verkeer.

Op basis van dit onderzoek en de adviezen van de bewoners heeft de gemeenteraad in mei 2020 besloten om de Kleine Spoorbomen te sluiten voor autoverkeer.

De gemeente maakt de spoorwegovergang 'Kleine Spoorbomen' bij de kruising Schoolstraat-Noorderweg verkeersveiliger. Samen met de buurt hebben we gekeken hoe we dit op een goede manier kunnen doen én ook de verkeerssituatie in de omliggende straten veiliger kunnen maken. De afgelopen jaren is er daarom onderzoek gedaan door de gemeente en ProRail, in nauwe samenwerking met de buurt. Om deze afsluiting van de spoorwegovergang mogelijk te maken, worden de wegen rondom de spoorwegovergang in een aantal fases aangepast.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen