Wijkgesprek Centrum - 23 november 2021

623 keer bekeken 0 reacties

De laatste van in totaal 8 wijksessies vond plaats op 23 november, voor het centrum. Ook sloten er een inwoners vanuit andere wijken aan. De groep bestond uit totaal 14 deelnemers, die in twee groepen uiteen gingen om hetzelfde tafelkleed te doorlopen als in de voorgaande wijksessies.

Er werd met passie gesproken over de toekomst van Hilversum. Meerdere malen werd benadrukt dat het huidige groen gekoesterd moet worden en dat er veel waardering is voor de natuur om de stad. Hilversum zou niet uit zijn jasje moeten groeien. Hilversum profileerde zich in het verleden als tuinstad en door het oppakken van het groene profiel met een moderne twist zou dit in 2040 ook weer zo kunnen zijn. Daarnaast werd het belang van voorzieningen en toegankelijkheid sterk benadrukt. Met de goede bereikbaarheid door onder andere de intercityverbindingen is Hilversum al goed op weg, maar de aandacht hiervoor moet blijven. 

 Als verbeterpunten werd door beide groepen de veiligheid en ruimte voor fietsers en voetgangers, en in het bijzonder voor mensen met een beperking, genoemd. De vraag werd daarbij opgeroepen welke plek de auto zal krijgen in de toekomst; daar moet principieel over worden nagedacht. Het thema duurzaamheid, en met name de energietransitie, kwam ook naar voren. De ambitie van Hilversum met betrekking tot de energietransitie mag best worden aangescherpt. Lef en verbeeldingskracht zijn belangrijk. Er kan veel geleerd worden door te experimenteren en door het volgen van goede voorbeelden. Tot slot werd benoemd dat het wij-gevoel binnen Hilversum soms ontbreekt, dat de sociale cohesie in de stad mag worden versterkt en dat Hilversum met nieuwe vormen van democratie zou moeten experimenteren.

Hieronder een impressie van de digitale wijksessie. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u als bijlage onder aan de pagina.

Beeld zoom bijeenkomst

Verslag

Lees hier het verslag >

Afbeeldingen

0  reacties

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen