Submenu

Duurzaam Hilversum

404 keer bekeken

Duurzaam betekent dat we de kwaliteit van de leefomgeving ook voor latere generaties willen veiligstellen. Daarom gaan we aan de slag met belangrijke opgaven rond energie, klimaat, mobiliteit en grondstoffen.

We willen daarmee het volgende bereiken:

  • De kwaliteit van lucht, water, bodem en geluid voldoet aan de milieunormen;
  • De biodiversiteit in en om de stad neemt toe, de aantallen dier- en plantensoorten groeien
  • De ecologische verbindingen tussen groen binnen en buiten de stad verbeteren
  • Hittestress en overlast door te veel of te weinig water gaan we tegen;
  • Duurzame energie komt voor iedereen beschikbaar
  • We maken steeds meer gebruik van duurzame vormen van mobiliteit;
  • We gebruiken en hergebruiken materialen op een verantwoorde en toekomstbestendige manier
  • De kwaliteit van de openbare ruimte verbetert

Duurzaam Hilversum - Openbare ruimte

Veel Hilversumse duurzaamheidsambities hebben gevolgen voor de openbare ruimte - de straten, parken en pleinen die voor iedereen toegankelijk zijn. Er zijn veel wensen, die stuk voor stuk, als ze worden ingewilligd, een stukje van de openbare ruimte inpikken: meer groen (voor een mooie leefomgeving, maar ook als buffer tegen hitte), veilige fietspaden en prettige plekken om te verblijven, te flaneren en anderen te ontmoeten. Ook is er ruimte nodig voor het besparen en opwekken van (duurzame) energie. En bijvoorbeeld voor het opvangen van overtollige regen. Maar de openbare ruimte is beperkt en er zijn verschillen tussen de wijken. We moeten keuzes maken en we willen dat die bij de wijken passen. In het algemeen geeft de Omgevingsvisie voorrang aan groen en water. Ontmoetingsplekken staan op twee, gevolgd door ruimte voor voetgangers, fietsers en deelvervoer. Ruimte voor de auto is het sluitstuk.

Duurzaam Hilversum - Mobiliteit

Met de Omgevingsvisie willen we geen discussie starten over ‘voor’ of ‘tegen’ de auto. Voor veel inwoners en ondernemers is de auto nu nog erg belangrijk. In andere Nederlandse steden krijgen lopen, fietsen en het delen van vervoermiddelen steeds meer ruimte. Steeds minder mensen hebben een eigen auto. Ook in Hilversum zal het zo gaan. We gaan meer groen aanleggen en het parkeerbeleid veranderen. We leggen nieuwe fietspaden aan en stimuleren deelvervoer. Daarbij hanteren we het ‘15 minuten-principe’: we streven ernaar dat voorzieningen binnen een kwartier bereikbaar zijn, liefst te voet of op de fiets. Dat doen we niet allemaal ineens, maar stap voor stap. Tussentijds kijken we hoe het gaat en hoe we verder kunnen.

Zienswijze insturen

Door op onderstaande button te klikken, komt u bij een formulier om uw zienswijze in te sturen. 

Zienswijze insturen

Afbeeldingen

Registreren

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen