Voorlopig Ontwerp Gijsbrecht

04-07-2023

Hier vindt u het voorlopig ontwerp voor de Gijsbrecht, de nieuwe profielen voor de straat en de referentiebeelden.

Voorlopig ontwerp

U kunt hier een hoge resolutie versie van de foto openen.

1. Segment Gladiolusstraat - Bosdrift (noordzijde weg)

Nieuwe situatie

 • 1 vaste laad- en losplaats
 • 12 parkeerplaatsen
 • 1 mindervaliden parkeerplaats
 • ongeveer 15 fietsparkeerplaatsen
 • ongeveer 90 m2 groen
 • 2 zitjes nabij kruisingen

Huidige situatie

 • geen vaste laad- en losplaats
 • 14 parkeerplaatsen
 • 1 mindervaliden parkeerplaats
 • ongeveer 5 fietsparkeerplaatsen (3 nietjes)
 • 6 bomen
 • geen zitjes

Parkeertelling 2018:

 • Maximale bezetting: 10 (dinsdagavond)
 • Nachtbezetting: 6

2. Segment Bosdrift – Hilvertsweg

Nieuwe situatie

 • 1 vaste laad- en losplaats
 • 23 parkeerplaatsen
 • ongeveer 75 fietsparkeerplaatsen
 • ongeveer 230 m2 groen
 • 2 zitjes

Huidige situatie

 • geen vaste laad- en losplaats
 • 34 parkeerplaatsen
 • ongeveer 65 fietsparkeerplaatsen (34 nietjes)
 • 16 bomen
 • geen zitjes

Parkeertelling 2018:

 • Maximale bezetting 21 (zaterdagochtend)
 • Nachtbezetting: 12

3. Segment Hilvertsweg - Egelantierstraat

Nieuwe situatie

 • 1 vaste laad- en losplaats
 • 1 vaste laad- en losplaats in de Hilvertsweg t.b.v. Albert Heijn
 • 19 parkeerplaatsen
 • 1 mindervaliden parkeerplaats
 • ongeveer 115 fietsparkeerplaatsen
 • ongeveer 190 m2 groen
 • 6 zitjes

Huidige situatie

 • geen vaste laad- en losplaats
 • geen vaste laad- en losplaats op de Gijbrecht t.b.v. Albert Heijn
 • 24 parkeerplaatsen
 • 1 mindervaliden parkeerplaats
 • ongeveer 90 fietsparkeerplaatsen (44 nietjes)
 • 14 bomen
 • geen zitjes

Parkeertelling 2018:

 • Maximale bezetting 17 (zaterdagmiddag)
 • Nachtbezetting: 12

4. Segment Egelantierstraat - Neuweg

Nieuwe situatie

 • 1 vaste laad- en losplaats
 • 13 parkeerplaatsen
 • 1 mindervaliden parkeerplaats
 • ongeveer 100 fietsparkeerplaatsen
 • ongeveer 180 m2 groen
 • 4 zitjes

Huidige situatie

 • geen vaste laad- en losplaats
 • 17 parkeerplaatsen
 • 1 mindervaliden parkeerplaats
 • ongeveer 100 fietsparkeerplaatsen (49 nietjes)
 • 14 bomen
 • geen zitjes

Parkeertelling 2018:

 • Maximale bezetting 14 (zaterdagmiddag)
 • Nachtbezetting: 11

 

Nieuwe profielen voor de straat

U kunt hier een hoge resolutie versie van de foto openen.

 1. Dwarsprofiel Gladiolusstraat - Bosdrift
  • voortuin: variabel
  • vrije doorloop ruimte: 1,8 m
  • parkeerplek: 2,4 m
  • fietsstrook- rijweg - fietsstrook: 7,3 m
  • laad en losplek (flexibele ruimte): 3 m
  • vrije doorloop ruimte: 1,65 m
  • variabele invulling per ondernemer: 2,2 m 
 2. Dwarsprofiel Bosdrift - Hilvertsweg deel 1
  • voortuin: 1,9 m
  • vrije doorloop ruimte: 2 m
  • parkeerplek of groen/zitje: 3 m
  • rijweg: 6 m
  • fietsparkeerplaats (flexibele ruimte): 3 m
  • vrije doorloop ruimte: 2 m
  • voortuin of terrasruimte: 2 m 
 3. Dwarsprofiel Bosdrift - Hilvertsweg deel 2
  • variabele invulling per ondernemer: 1,9 m
  • vrije doorloop ruimte: 2 m
  • autoparkeerplaats (flexibele ruimte): 3 m
  • rijweg: 6 m
  • autoparkeerplaats (flexibele ruimte): 3 m
  • vrije doorloop ruimte: 2 m
  • variabele invulling per ondernemer: 2,5 m 
 4. Dwarsprofiel Hilvertsweg - Ericastraat
  • variabele invulling per ondernemer:  2,2 m
  • vrije doorloop ruimte: 2 m
  • groen/zitje of autoparkeerplaats: 3 m
  • rijweg: 6 m
  • fietsparkeerplaats (flexibele ruimte): 3 m
  • vrije doorloop ruimte: 2 m
  • variabele invulling per ondernemer: 2,2 m 
 5. Dwarsprofiel Egelantierstraat - Neuweg
  • variabele invulling per ondernemer:  2 m
  • vrije doorloop ruimte: 2 m
  • groen/zitje of autoparkeerplaats: 3 m
  • rijweg: 6 m
  • terras ruimte (flexibele ruimte): 3 m
  • vrije doorloop ruimte: 2 m
  • variabele invulling per ondernemer: 2 m 

Referentiebeelden

U kunt hier een hoge resolutie versie van de foto openen.

 • Groen: In de groenvakken komt beplanting die de biodiversiteit vergroot. De aanleg van geveltuintjes door ondernemers wordt aangemoedigd om een groen straatbeeld te creëren.
 • Profiel: In het profiel worden kleine, goed overbrugbare hoogteverschillen aangebracht.
 • Terrasruimte: Terrasruimte ligt vooralsnog aan de gevel en wordt aangegeven door duidelijke markering van de zone aan de gevel. Als er meer ruimte ontstaat in het terrassen- en horecabeleid kunnen nabij horecagelegenheden terrassen worden ingericht in duidelijk gemarkeerde vakken.
 • Laad- en losplekken: Laad- en losplekken worden gecreeërd om gevaarlijke situaties op de rijweg te voorkomen. Buiten de venstertijden kan de plek een andere functie hebben.
 • Afwatering: Regenpijpen kunnen worden afgekoppeld zodat regenwater gebruikt van worden voor de plantenvakken.
 • Fietsparkeren: Fietsparkeren vindt plaats in duidelijk gemarkeerde vakken. Fietsnietjes worden verder van elkaar en meer afwisselend geplaatst zodat bijvoorbeeld ook fietsen met kratten, bakfietsen en scooters goed kunnen worden geparkeerd.
 • Bestrating en straatverbanden: De bestrating van de rijbaan, de flexibele zone en vrije doorloopzone en zone aan de gevel krijgt zoveel mogelijk dezelfde kleuren om eenheid te creëren. Er komen subtiele verschillen in straatverbanden in de verschillende zones.
 • Markering van functies op het plateau: Functies op het plateau worden duidelijk gemarkeerd in de bestrating.
 • Begin van het kernwinkelgebied: Het kern winkelgebied wordt geaccentueerd met een regenboogzebrapad en kleurrijke beplanting.
 • Sierverlichting: De bomen op de kruispunten kunnen worden aangelicht met uplights om het sfeerbeeld te verbeteren en de kruisingen te markeren.
 • Zitjes: Op bepaalde plekken komen informele zitgelegenheden die eenvoudig verplaatst kunnen worden in het geval dat de functies in de flexibele ruimte veranderen of meer ruimte ontstaat in het horeca- en terrassenbeleid.
 • Banden en randen: De banden krijgen een lichte kleur en vormen een helder contrast met de donkere klinkers. Dit sluit goed aan bij de wensen van slechtzienden. Het verblijfsplateau wordt goed toegankelijk voor alle verkeersdeelnemers.
 • Bebording: Laad- en losplekken en parkeerplekken voor gehandicapten worden aangeven met borden.
 • Waterelement (onder voorbehoud): Onder voorbehoud kan een waterelement worden geplaatst om de mensen aan te trekken om langer te verblijven in de straat.
 • Groene gevels: De aanleg van groene gevels wordt aangemoedigd zodat een aantrekkelijk groen straatbeeld kan ontstaan.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen